Saturday, October 9, 2010

Revision (Part 4 - for loop)

#include
#include

int main()
{
    int x;
  
    for ( x = 0; x < 10; x++ ) {

// x bermula dengan nilai kosong
// adakah x kurang dari 10 kemudian, x+ 1
// Bila x=10, lelaran akan berhenti sebab dia guna <= 10
       
printf( "%d\n", x );

 }
    getchar();
}


yang x tu adalah variables je.. pakai lah z apa apa pun boleh

No comments:

Post a Comment