Friday, October 8, 2010

Revision (Part 1- assignment operator)

Soalan raja: miss lab 7 tu +=2 tu apa... so apa kata anda cuba run programming ni dan tgk output dia. sebarang pertanyaan boleh diajukan ruangan comment post ini :D

#include

void main(){
int x = 10;
int y = x;
printf("y = %d\n",y);


y += 10;
printf("y += 10;y = %d\n",y);

y -=5;
printf("y -=5;y = %d\n",y);

y *=4;
printf("y *=4;y = %d\n",y);

y /=2;
printf("y /=2;y = %d\n",y);
}

No comments:

Post a Comment