Friday, October 8, 2010

Revision (Part 2- Basic input and output)

Berikut adalah contoh memasukkan input, menyimpan dan mengeluarkan semula.
 sebarang pertanyaan boleh diajukan ruangan comment post ini :D

#include
#include

int main()
{
  int ini_adalah_nombor;

  printf( "Sila Masukkan Nombor: " );
  scanf( "%d", &ini_adalah_nombor);
  printf( "%d adalah nombor yang anda masukkan", ini_adalah_nombor);
  getchar();
  return 0;
}________________________________________________

untuk input dan output berlainan :
  • int (integer values/nombor bulat) uses %d
  • float (floating point values nombor perpuluhan) uses %f
  • char (single character values, satu aksara) uses %c
  • character strings (arrays of characters satu ayat, discussed later) use %s

Berikut adalah contoh seterusnya... 

#include
#include

int main()
{
  int ini_adalah_nombor;
  float ini_adalah_nombor_perpuluhan;
  char ini_aksara;
  char ini_perkataan[20];

  printf(" Sila Masukkan Nombor:" );
  scanf( "%d", &ini_adalah_nombor);
  printf( "\n %d adalah nombor yang anda masukkan", ini_adalah_nombor);

  printf( "\n\n Sila Masukkan Nombor titik perpuluhan:");
  scanf( "%f", &ini_adalah_nombor_perpuluhan);
  printf( "\n %4.2f adalah nombor yang anda masukkan", ini_adalah_nombor_perpuluhan);
  printf( "\n %2.4f adalah nombor yang anda masukkan", ini_adalah_nombor_perpuluhan);
  printf( "\n %f adalah nombor yang anda masukkan", ini_adalah_nombor_perpuluhan);

  printf("\n\n Sila masukkan aksara ");
  scanf( " %c", &ini_aksara);
  printf("\n %c adalah aksara yang anda masukkan",ini_aksara);


  printf("\n\n Sila Masukkan satu perkataan ");
  scanf( "%s",&ini_perkataan);
  printf("\n %s adalah perkataan yang anda masukkan ",ini_perkataan);
  getch();
  return 0;
}

No comments:

Post a Comment